ایجاد کاربر و جستجوی کاربر

ماژول مدیریت کاربری برای ایجاد یک کاربر، ویرایش اطلاعات کاربر و دادن نقش های مختلف و دسترسی های لازم به کاربران کاربرد دارد.

مدیریت کاربران

در صفحه مربوط به مدیریت کاربران دو بخش را داریم.

ایجاد کاربر جدید

ایجاد کاربر

علاوه بر صفحه ثبت نام موجود در سامانه، ادمین امکان ثبت نام کاربر از طریق پنل و ماژول مدیریت کاربری را دارد.

وقتی میخواهیم برای اولین بار کاربری را ایجاد کنیم دکمه ایجاد کاربر جدید را میزنیم. بر اساس مشخصات صفحه ثبت نام اطلاعات فردی کاربر را تکمیل میکنیم (نام و نام خانوادگی،شماره همراه یا ایمیل یا کدملی کاربر را وارد میکنیم و رمزی برای کاربر در نظر میگیریم).

اضافه کردن کاربر جدید

جستجوی کاربر

برای پیدا کردن کاربری که قبلا در سامانه ثبت نام کردیم می توانیم از دکمه اعمال فیلتر استفاده کنیم و با پر کردن یکی از فیلدها کاربر را پیدا کنیم.

جستجوی کاربر

یکتا ترین فیلدی که داریم کدملی یا شماره همراه است. چون ممکن است نام و نام خانوادگی فرد تکراری باشد و موارد متعددی را پیدا کند، اما اگر از طریق کدملی یا شماره همراه فردی رو جستجو کنیم حتما آن فرد را راحت تر پیدا می کنیم.