ایجاد و استفاده از کد تخفیف

برای ایجاد کد تخفیف از ماژول مدیریت فروش به شاخه مدیریت کدهای تخفیف میرویم

مدیریت کدهای تخفیف

در صفحه مدیریت کدهای تخفیف دکمه اضافه کردن گروه کد تخفیف را میزنیم.

 اضافه کردن گروه کد تخفیف

موارد جدول زیر را برای کد تخفیفی که قرار است ایجاد کنیم تکمیل می کنیم و دکمه ثبت را میزنیم.

 اضافه کردن گروه کد تخفیف

توجه1: قابلیت ایجاد کد تخفیف هم به صورت درصدی و هم بر اساس مبلغ ثابت وجود دارد.

در صورتیکه نوع تخفیف را درصدی انتخاب کنید در فیلد ارزش باید درصد تخفیف را وارد کنید.

اگر نوع تخفیف را مبلغ ثابت انتخاب کنید در قسمت ارزش، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید

تخفیف مبلغی
تخفیف با مبلغ ثابت
تخفیف درصدی
تخفیف درصدی

توجه2:حداکثر تعداد استفاده از هر کد یعنی هریک از کدها در این گروه چندبار قابل استفاده باشد.

توجه3:تعداد قابل استفاده برای هر کاربر یعنی هرکاربر به ازای هریک از کدها حداکثر چندبار میتواند از همان کد استفاده کند.

پس از ایجاد گروه کد تخفیف، دکمه مدیریت کدهای تخفیف را میزنیم و در صفحه جدید دکمه ایجاد کدهای تخفیف را میزنیم

مدیریت کدهای تخفیف

در این صفحه  تعداد و مدل کدهایی که باید ایجاد شود را وارد می کنیم

مدیریت کدهای تخفیف

میتوانیم برای ابتدای کد تخفیف یک واژه در نظر بگیریم

مثلا میخواهیم به مناسبت عید قربان، 20 کد ایجاد کنیم که ابتدای هر کد 1400بیاید و در ادامه واژه ghorban بیاید و انتهای هر کد 3 حرف به صورت رندوم اضافه شود. در این صورت فیلدها را به صورت زیر پر میکنیم:

تنظیمات کد تخفیف

پس از ثبت داده ها ،کدها به صورت زیر ایجاد میشود. برای دریافت خروجی به صورت اکسل روی دکمه خروجی گرفتن از داده ها کلیک کنید. برای حذف یا غیر فعال سازی کد ها از دکمه های سمت چپ هر کد استفاده کنید.

خروجی گرفتن از داده ها