ایجاد و مدیریت کارنامه ها

امکان تجمیع و درج نمرات فراگیران در فعالیت های مختلف هر درس شامل آزمون، تمرین و تکلیف در کارنامه درسی کاربر فراهم شده است. به عنوان مثال می توان نمره نهایی کاربر در یک دوره را از تجمیع نمرات چند آزمون یا فعالیت دیگر نظیر تمرین محاسبه و در کارنامه درج و اعلام کرد. مراحل ایجاد و مدیریت کارنامه ها به شرح زیر است:

ماژول مدیریت کارنامه ها … بخش لیست کارنامه ها

مدیریت کارنامه ها

1-ایجاد کارنامه

وارد ماژول مدیریت کارنامه ها و شاخه ی لیست کارنامه ها شوید و دکمه ایجاد را بزنید

ایجاد کارنامه

در صفحه مربوط به ایجاد کارنامه فیلدهای زیر قابل مشاهده و تکمیل است.

ویرایش و مدیریت کارنامه ها

توضیحات مربوط به هر فیلد:

قالب کارنامه: انتخاب قالب مورد نظر (راهنمای ایجاد قالب را اینجا ببینید)

نمره کامل: نمره نهایی در کارنامه از چند باشد

نمره قبولی: نمره قبولی در کارنامه از چند باشد (این عدد میتواند مشابه نمره قبولی در تک ازمون ها باشد یا عددی متفاوت از آن باشد)

تعیین وضعیت کارنامه بر اساس: تعیین وضعیت نهایی کارنامه (قبول –عدم قبول)  میتواند بر اساس نمره آزمون ها یا نمره قبولی در کارنامه تنظیم شود

نمایش عنوان آزمون: میتواند بر اساس عناوین آزمون ها یا عنوان کلی دوره باشد.( ممکن است در یک دوره، چند آزمون و با نام های مختلف باشد)

تاریخ انتشار کارنامه: این تاریخ از روز ایجاد کارنامه به بعد قابل ست کردن است و  یک روز بعد از تاریخی که تنظیم می شود برای کاربران قابل دریافت خواهد بود. مثلا اگر تاریخ ایجاد کارنامه را 29 دی 1400 تنظیم کرده باشید، صبح روز 30 دی ماه قابل دریافت است و قبل از آن تولید نخواهد شد. پس در تنظیم تاریخ دقت کنید .

وضعیت: فعال (در صورتیکه از تنظیمات و تاریخ تنظیم شده اطمینان دارید روی حالت فعال بگذارید)

سایر تنظیمات کارنامه:

نمایش معدل:  اگر فعال شود نمره معدل بر اساس میانگین آزمون های موجود در کارنامه قابل مشاهده است و در غیر اینصورت فقط نمره تک ازمون ها درج می گردد

نمایش ضریب: اگر فعال شود برای هر آزمون ضریب مربوط به آن درج میشود و در مواردی که ضرایب متفاوت باشند هر آزمون با ضریب مخصوص به خود در معدل محاسبه خواهد شد

نمایش وضعیت آزمون ها: اگر فعال شود  قبولی یا عدم قبولی در هر آزمون روبه روی نتیجه در کارنامه درج میشود

نمایش وضعیت کارنامه: اگر فعال شود قبولی یا عدم قبولی کلی در نتیجه نهایی کارنامه درج میشود

نتیجه بر اساس قبول مشروط: اگر فعال شود در مواردی که قبولی مشروط برای کاربر صورت بگیرد در کارنامه فرد درج می شود

غیبت در آزمون نمره 0 بگیرد؟ اگر فعال شود غیبت در هر آزمون نمره ای معادل صفر می گیرد و در میانگین کارنامه محاسبه می شود. در غیر اینصورت نمره آزمونی که کاربر در آن غیبت داشته جزو میانگین کارنامه محاسبه نخواهد شد. پس از ایجاد تنظیمات دکمه ثبت را بزنید.

2-اضافه کردن نتایج آزمون ها به کارنامه

کارنامه با تنظیمات دلخواه ایجاد شده ولی هنوز آزمونی به آن وصل نشده. جهت اضافه کردن نتایج آزمون ها به کارنامه دکمه لیست آزمون ها را بزنید

مدیریت کارنامه ها

در صفحه زیر دکمه اضافه کردن را بزنید

نام دوره و آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید و وضعیت را به حالت فعال تغییر بدهید.

مدیریت کارنامه ها

اگر چند دوره و نتایج چند آزمون را باید به کارنامه وصل کنید به تعداد آنها ،دکمه اضافه کردن را بزنید و دوره ها و آزمون ها را انتخاب کنید. ممکن است در یک دوره چند آزمون داشته باشید بنابراین به ازای هر آزمون در یک دوره باید اینکار را مجدد انجام دهید.

وصل کردن آزمون به کارنامه

3-انتشار کارنامه

با اضافه شدن آزمون ها به کارنامه، کار ایجاد کارنامه به پایان میرسد، اما هنوز قابل دریافت نیست. مطابق با تاریخی که برای تولید کارنامه تنظیم کرده اید از صبح همان روز به بعد کارنامه ها قابل دریافت خواهند بود و پس از ایجاد کارنامه ها میتوانید از دکمه لیست کاربران  ،گزارشات مربوط به کارنامه های تولید شده را دریافت کنید

جهت مشاهده و پرینت کارنامه هر فرد دکمه را بزنید.

مدیریت کارنامه ها

کارنامه های تولید شده برای کاربران، در قسمت پروفایل کاربری از منوی کارنامه های من و زدن دکمه نمایش کارنامه قابل مشاهده و پرینت است.

نمایش کارنامه