تغییرات جدید و بهینه سازی پنل ادمین

برای سهولت کار با پنل ادمین موارد زیر بهینه سازی شده است:

1- ایجاد ماژول مستقل مدیریت آزمون ها (شامل بخش های بانک سوالات، آزمون ها،لیست افراد آزمون داده وآزمون گیر) و مدیریت گواهینامه ها (شامل بخش های مدیریت قالب ها و گواهینامه های صادره). کلیه موارد فوق از زیربخش های ماژول مدیریت دوره ها بود.


2-اضافه شدن دکمه میانبر ایجاد مدرس جدید و ایجاد دسته بندی در تب عمومی از ویرایش هر دوره برای سهولت در ایجاد دسته بندی و یا مدرس جدید


3-ایجاد دکمه موارد بیشتر در ویرایش دوره و فعالیت ها جهت مخفی کردن تنظیمات غیرضروری و کم کاربرد


4-اضافه شدن دکمه میانبرهای:

-ایجاد فصل جدید به انواع فعالیت ها

-ایجاد قالب جدید به تنظیمات فعالیت گواهینامه

-ایجاد بانک سوال جدید به تنظیمات فعالیت آزمون

-بارگذاری ویدیو جدید به تنظیمات فعالیت ویدیو


5-ایجاد دکمه لیست دوره های کاربر در بخش مدیریت کاربری برای دسترسی سریع تر به دوره هایی که کاربر در آن ها عضو است .