مدیریت اطلاع رسانی

به کمک ابزار اطلاع رسانی درون برنامه‌ای می‌توانید به مخاطبان خود پیام‌های گروهی ارسال کنید. پیام‌های دریافتی در صندوق پیام‌های شخصی هرکاربر قابل مشاهده خواهد بود

ارسال پیام در صندوق پیام کاربر

 برای این کار از ماژول مدیریت اطلاع رسانی وارد شاخه مدیریت اطلاع رسانی شوید و دکمه اضافه کردن مورد جدید را بزنید.

مدیریت اطلاع رسانی

نوع رویداد را انتخاب کنید. پیام ها میتواند در مورد دوره ها، فعالیت ها، بازخوردها ،اطلاع رسانی و مدیریت کاربران باشد.

مدیریت اطلاع رسانی

برای مثال فرض کنید میخواهیم برای اطلاع رسانی روز و ساعت برگزاری یک نشست خاص به صندوق تمام کاربران سامانه پیام ارسال کنیم. در این صورت نوع رویداد را اطلاع رسانی انتخاب می کنیم و دکمه ذخیره را میزنیم در صفحه مربوطه و در تب عمومی عنوان و متن کوتاه و بلند این پیام را وارد می کنیم

تنظیمات اطلاع رسانی

در تب زمان بندی ارسال، بازه زمانی ارسال پیام را وارد می کنیم و در تب کاربران دریافت کننده ، نوع را روی کاربر تنظیم میکنیم.

انتخاب کاربران دریافت کننده پیام

و دکمه اضافه کردن کاربران جدید را میزنیم.

تنظیمات اطلاع رسانی

چون قرار است به تمامی کاربران سامانه ارسال شود همه کاربران را انتخاب می کنیم . اگر قرار بود فقط به اعضای  یکی از دوره ها ارسال شود در این صورت گزینه اعضای دوره ها را انتخاب میکردیم و سپس دکمه اضافه کردن کاربران جدید را میزنیم.

مدیریت اطلاع رسانی

سپس نام دوره را انتخاب می کنیم.

انتخاب اعضای دوره برای اطلاع رسانی

در این صورت در بازه زمانی انتخاب شده توسط شما، پیام برای کاربران در صندوقشان ارسال و بعد از چند دقیقه از گذشت بازه زمانی تنظیم شده، قابل رویت خواهد بود.

توجه1: تنظیمات تب راه های ارسال رو تغییر ندهید و چیزی به آن اضافه نکنید

توجه2: برای تنظیم زمان ارسال، مدت زمان اجرا را کوتاه در نظر بگیرید تا بررسی پیام ارسالی راحت تر انجام بگیرد.

انتخاب زمان برای ارسال پیام

توجه3: پس از ارسال پیام به تمام کاربران انتخابی، وضعیت اجرا به صورت “تمام شد” تغییر خواهد کرد و در زمان اجرا در صورتیکه هنوز تمام نشده باشد به صورت” فعال” است

وضعیت پیام ارسال شده

پیام ارسالی در سامانه روی پروفایل کاربر به صورت یک دایره قرمز هشدار میدهد و با مراجعه به بخش اطلاع رسانی قابل مشاهده است.

 پیام ارسال شده روی پروفایل کاربر

نمونه پیام ارسالی برای صندوق پیام کاربر:

نمونه پیام ارسال شده برای صندوق کاربر