مدیریت بازخوردها

با استفاده از ماژول مدیریت بازخوردها، امکان مشاهده نظرات و امتیازهای ثبت شده ذیل هر دوره و پاسخ‌گویی به آنها توسط ادمین سامانه فراهم شده است.

مدیریت بازخوردها داری بخش های مدیریت پیام ها، مدیریت پرسش و پاسخ، مدیریت نظرات و مدیریت امتیاز دهی است.

مدیریت بازخوردها

مدیریت پیام ها:

ارسال پیام یک طرفه از ادمین به صندوق پیام کاربر سایت یا سایر نقش های کاربری با قابلیت انتخاب کاربر بر اساس فیلترهای مشخص

مدیریت پیام ها

انتخاب کاربر برای ارسال پیام

مدیریت پرسش و پاسخ:

مدیریت، انتشار یا عدم انتشار سوالات و پاسخ های دریافتی در تالار پرسش و پاسخ (به صورت فعالیت در داخل دوره ها)

نحوه ساخت فعالیت پرسش و پاسخ را اینجا ببینید.

مدیریت پرسش و پاسخ

مدیریت نظرات:

نظردهی کاربر در مورد دوره

بررسی، ویرایش، انتشار یا عدم انتشار نظرات دریافتی از کاربران در انتهای هر دوره با قابلیت پاسخ دهی مستقیم ادمین به نظرات از طریق دکمه

مدیریت بازخوردها-مدیریت نظرات

 

مدیریت امتیازدهی:

امتیاز به دوره

بررسی امتیازات دریافتی (ستاره) توسط کاربران به هر دوره، با قابلیت فیلتر نتایج هر دوره از طریق شناسه دوره ها.

مدیریت امتیازدهی