8-ایجاد فعالیت در دوره – نوع داده: آزمون گیر آنلاین

آزمون گیر آنلاین مخصوص آزمون های سراسری است که هرکاربر فقط یک فرصت برای شرکت در زمان برگزاری آزمون دارد.

بعد از تکمیل قسمت های مربوط به عنوان جلسه ، فصل و … اگر نوع فعالیتی که قرار است ایجاد کنیم را آزمون گیر آنلاین انتخاب کرده باشیم  بعد از زدن دکمه ثبت، صفحه زیر ایجاد میشود.

تنظیمات آزمون گیر آنلاین

-بانک آزمون مورد نظر که در سامانه ایجاد کرده اید را انتخاب کنید (راهنمای آموزش ساخت بانک آزمون را اینجا مشاهده کنید)

-در صورتیکه این آزمون یک بانک سوال دارد نیازی به اضافه کردن سطر جدید نیست ولی اگر بیش از یک بانک دارد با زدن دکمه   ردیف جدیدی ایجاد کنید و بانک های بعدی را به آزمون وصل کنید.

-با توجه به تعداد سوالات آزمون، از هر بانک تعداد سوالات را مشخص کنید. (مجموع سوالات بانک های متصل به آزمون باید برابر با تعداد کل سوالات آزمون باشد)

-تعداد کل سوالات ، عنوان و زمان آزمون را وارد کنید

-تاریخ شروع و پایان آزمون و زمان اعلام نتایج (حداقل یک دقیقه بعد از تاریخ پایان آزمون باشد) را تنظیم کنید

-نمره نهایی و حداقل نمره قبولی آزمون را وارد کنید.

-در این نوع آزمون هر سوال در یک صفحه نمایش داده میشود. با انتخاب عدم بازگشت به سوال قبل، کاربر پس از پاسخ دهی به یک سوال، توانایی برگشت به سوال قبل و تغییر پاسخ خود را نخواهد داشت.

ورود با تاخیر: در نظر بگیرید شروع آزمون ساعت 15 و پایان آزمون ساعت 15:30 باشد و مدت زمان آزمون را 30 دقیقه تنظیم کرده باشید.

اگر آیتم ورود با تاخیر را فعال کرده باشید، کاربری که در ساعت 15:20 وارد صفحه آزمون شود 10 دقیقه زمان تا پایان آزمون دارد.

اگر آیتم ورود با تاخیر را فعال نکرده باشید، کاربر از زمان ورود به آزمون 30 دقیقه فرصت خواهد داشت.(15:50)

-نمره به میتواند به صورت موارد زیر به کاربر نمایش داده شود :

1-نمایش بخش نتیجه: فقط نمره نهایی با تعداد پاسخ های صحیح و غلط

2-نمایش بخش پاسخ ها: نمره نهایی همراه با پاسخنامه کاربر(سوالات آزمون و پاسخ های غلط و نزده همراه با پاسخ صحیح این سوالات)

-صفحه آزمون گیر آنلاین داری دکمه برگشت به دوره می باشد اما در صورت تمایل میتوانید لینک دیگری برای بازگشت کاربر تعیین کنید.

نتایج مربوط به شرکت کنندگان با درنظر گرفتن مدت زمانی که برای زمان انتشار نتایج انتخاب کردید از ماژول مدیریت دوره ها ، بخش آزمون گیر قابل مشاهده و دریافت به صورت فایل اکسل است.