5-ایجاد فعالیت در دوره – نوع داده: کلاس مجازی

اگر نوع فعالیتی که قرار است ایجاد کنیم را کلاس مجازی انتخاب کرده باشیم  بعد از زدن دکمه ثبت ، صفحه زیر ایجاد میشود

کلاس مجازی

انواع کلاس های مجازی، در بستر اسکای روم، ادوبی کانکت یا بیگ بلو باتن برگزار می شود.

پس از خرید اشتراک، API key اسکای روم یا ادوبی کانکت خود را برای بخش فنی شرکت فرایاد ارسال کنید تا این فعالیت قابل استفاده شود.

اگر کلاس مجازی به صورت تک جلسه است، بعد از تکمیل تاریخ و مدت زمان کلاس، مدرس دوره و ظرفیت کلاس را مشخص می کنیم.

و اگر کلاس مجازی به صورت هفتگی قرار است برگزار شود بر اساس برنامه هفتگی را انتخاب می کنیم، تاریخ شروع و پایان را تعیین و روزهای مورد نیاز را در جدول از طریق دکمه اضافه و در نهایت ثبت می کنیم.

برنامه هفتگی کلاس مجازی

استاد کلاس زنده را ابتدا در فعالیت کلاس زنده به عنوان مدرس انتخاب کنید. سپس با دسترسی معلم از قسمت انرولمنت به صورت دستی به دوره اضافه کنید. در این صورت دسترسی های لازم برای ارائه مطلب در کلاس را خواهد داشت.

برای اضافه کردن مدرس به دوره اینجا کلیک کنید.