ساخت دوره به صورت پکیج(بسته آموزشی)

پکیج یا بسته آموزشی، مجموعه ای از دوره ها یا محتوای آموزشی مرتبط در قالب یک دوره است.

برای ساخت پکیج ابتدا لازم است تمامی دوره هایی که باید در بسته قرار بگیرند به صورت دوره ی معمولی ساخته شوند.

سپس یک دوره مستقل دیگر ایجاد کنید که قرار است دربرگیرنده ی چند دوره باشد.یعنی تمام مراحلی که برای ساخت دوره معمولی طی میشود را انجام میدهیم و فقط در تب پیشرفته، نوع دوره را پکیج انتخاب می کنیم.

ساخت دوره به صورت پکیج

در قسمت عملیات های بسته آموزشی که ایجاد کردیم آیکون  ایجاد می شود و با زدن این آیکون میتوانیم دوره هایی که باید در بسته قرار بگیرند را انتخاب و اضافه کنیم.    

  بسته پکیج فاقد دکمه انرولمنت است و برای دریافت خروجی کاربران عضو شده در دوره های پکیج به دکمه انرولمنت تک دوره ها مراجعه کنید.

 

آیکون انتخاب دوره ها برای بسته ی پکیج

برای قیمت گذاری بسته آموزشی، با استفاده از دکمه  میتوانیم برای کل بسته پکیج تخفیف درنظر بگیریم.(نحوه تعیین هزینه برای دوره را اینجا مشاهده کنید)

تعریف هزینه برای بسته پکیج

 و در نهایت بسته آموزشی(شامل چند دوره) به صورت زیر روی سایت قابل نمایش خواهد بود.

نمایش بسته پکیج روی سایت

با خرید بسته آموزشی، محتوای تمام آن دوره هایی که به بسته وصل کرده اید به یکباره برای کاربر فعال خواهد شد.دوره های داخل بسته به صورت تک فروشی هم قابل خرید و مشاهده هستند .

برای راهنمای بیشتر در مورد نحوه ساخت بسته آموزشی از طریق شماره 02191070473 با بخش پشتیبانی شرکت فرایاد تماس بگیرید.