دریافت گزارش از افراد ثبت نامی در هر دوره

برای دریافت گزارش از افراد ثبت نامی در هر دوره ابتدا از طریق ماژول مدیریت دوره ها وارد لیست دوره ها میشویم و دوره مورد نظر را فیلتر می کنیم.

سپس از طریق دکمه انرولمنت وارد لیست اعضای ثبت نامی دوره میشویم.

گزارش از افراد ثبت نامی

از طریق دکمه خروجی، گزارشی کامل از کاربران ثبت نامی دریافت کنید.

خروجی گرفتن از گزارش افراد ثبت نامی

برای ویرایش نوع دسترسی کاربر ، نقش و تاریخ دسترسی فرد به دوره از دکمه استفاده می کنیم.

اگر قرار باشد کاربری را از آن دوره حذف کنیم از دکمه  استفاده میکنیم   

و برای غیرفعال کردن دسترسی فرد به دوره از دکمه استفاده می کنیم .

دریافت گزارش اعضای درس

ماژول مدیریت دوره ها ….بخش گزارش اعضای درس

گزارش اعضای درس

علاوه بر دکمه انرولمنت و دریافت گزارش از افراد ثبت نامی مختص هر دوره، در بخش گزارش اعضای درس میتوان گزارشی از تعداد اعضای تمامی دوره های ایجاد شده روی سامانه به صورت یکجا دریافت کرد. این گزارش بدون جزئیات و مشخصات کاربران است و در تاریخ های دلخواه قابل فیلتر کردن و دریافت است.

اعمال فیلتر در گزارش از افراد ثبت نامی