دریافت گزارش آزمون و لیست افراد آزمون داده

در این بخش لیست کاملی از کلیه آزمون های ساخته شده در داخل دوره ها و نمرات کاربران قابل نمایش است.برای دریافت گزارش آزمون ها به ماژول مدیریت دوره ها و بخش آزمون ها بروید.

ماژول مدیریت دوره ها ….بخش آزمون ها / لیست افراد آزمون داده

بخش آزمون ها

از طریق دکمه اعمال فیلتر، آزمون مورد نظر خود را پیدا کنید سپس دکمه لیست افراد آزمون داده را بزنید.

دریافت گزارش آزمون ها

می توانید با زدن دکمه خروجی گرفتن از نمرات به صورت اکسل، جزییات آزمون و نمرات کاربران را دریافت نمایید.

خروجی گرفتن به صورت لیست اکسل

درصورتیکه در فعالیت آزمون، تعداد مجاز شرکت در آزمون را بیش از یک بار تعیین کرده باشید تمامی نتایج آزمون کاربر در این گزارش قابل مشاهده خواهد بود.

اگر گزارشی از نمره نهایی افراد بدون درج سایر نمرات دریافتی کاربر خواسته باشید، از طریق دکمه لیست نمرات نهایی افراد قابل دریافت خواهد بود.

نتایج آزمون کاربر

لیست افراد آزمون داده:

در این بخش میتوانید کاربر خاصی را از طریق مشخصات فردی فیلتر کنید و فقط نمرات همان کاربر را در آزمون های مختلف مشاهده کنید.

لیست افراد ازمون داده

مشاهده پاسخنامه کاربر در یک آزمون:

پس از فیلتر کردن کاربر مورد نظر در لیست افراد آزمون داده، از طریق دکمه  (پاسخ کاربر) وارد صفحه آزمون کاربر می شوید و سوالات و پاسخ های کاربر و پاسخ های صحیح قابل مشاهده خواهد بود همچنین میتوانید این نتایج را به صورت فایل اکسل خروجی بگیرید.  

مشاهده پاسخنامه کاربر