تعیین قیمت و روش ثبت نام برای دوره ها

برای تعیین قیمت ابتدا دوره مورد نظر را انتخاب کنید

ماژول مدیریت دوره ها…بخش لیست دوره ها…دکمه ویرایش روش های ثبت نام

سپس از قسمت عملیات ها، دکمه ویرایش روش های ثبت نام که آیکونی شبیه به زنگوله دارد را بزنید.

دکمه ویرایش روش های ثبت نام

دکمه ی افزودن روش ثبت نام را بزنید.

افزودن روش ثبت نام

در ردیف  اول یعنی “عنوان روش ثبت نام” 4  عنوان داریم: رایگان – باهزینه – متن – محصول فیزیکی

تعیین قیمت

اگر قرار باشد کاربران بدون ثبت نام و پرداخت هزینه به دوره دسترسی داشته باشند گزینه رایگان را انتخاب می کنیم و در غیر اینصورت گزینه با هزینه را انتخاب می کنیم.

در قسمت تاریخ شروع و پایان میتوانیم برای خرید دوره محدودیت زمانی در نظر بگیریم و از تاریخ پایانی که تنظیم میکنیم، خرید دوره در سایت غیرفعال میشود.

نوع دسترسی را روی دانش آموز تنظیم میکنیم

میتوانیم برای فعال بودن دوره برای کاربر محدودیت زمانی در نظر بگیریم. مثلا محتوای دوره از تاریخ خرید به مدت سه ماه برای کاربر فعال باشد و سپس غیر فعال شود.

و در نهایت وضعیت را به صورت فعال بگذارید و دکمه ثبت را بزنید تا تغییراتی که اعمال کرده اید روی سامانه نمایش داده شود.

دقت کنید از قسمت وضعیت میتوانیم خرید یک دوره را ببندیم و غیر فعال کنیم. این غیرفعال کردن مخصوص خرید دوره است و دوره روی سامانه به صورت بسته است نمایش داده می شود اما محتوا غیر فعال نمیشود.

محتوای غیرقابل فروش- قیمت غیرفعال

پس از ثبت، در قسمت پایین صفحه تنظیمات جدیدی قابل رویت میگردد.

قیمت مرجع و قیمت فروش

اگر قرار باشد محصول با تخفیف ارائه شود ابتدا قیمت با کسر مبلغ تخفیف را در قیمت فروش و سپس قیمت اصلی قبل از تخفیف را در قیمت مرجع وارد می کنیم .سپس واحد پولی را انتخاب و ثبت می کنیم.

قیمت فروش و قیمت مرجع

ممکن است زمانی بخواهید به جای نمایش هزینه، یک متن برای نمایش بگذارید .

در این صورت عنوان روش ثبت نام را روی متن میگذاریم و دکمه ثبت را میزنیم سپس متن دلخواه را در قسمت مورد نظر وارد می کنیم

نکته: در حالت متن، خرید و عضویت در دوره غیرفعال است.

انتخاب متن به عنوان روش ثبت نام