4-ایجاد فعالیت در دوره – نوع داده: پرسش و پاسخ

اگر فعالیتی که قرار است ایجاد کنیم از نوع پرسش و پاسخ باشد، بعد از ثبت نیازی به انجام تنظیمات وجود ندارد و یک تالار پرسش و پاسخ جهت درج سوالات و پاسخهای کاربران، اساتید و سایر اعضای دوره ایجاد خواهد شد.

تالار پرسش و پاسخ

درج پاسخ کاربران دوره به سوالات تالار پرسش و پاسخ فقط به صورت متنی است.

درج پاسخ استاد دوره به سوالات کاربران، هم به صورت متنی و هم به صورت صوتی امکان پذیر است.

پرسش و پاسخ

سوالات و جواب های مندرج از ماژول مدیریت بازخوردها ،و بخش مدیریت پرسش و پاسخ در پنل ادمین قابل انتشار، حذف و ویرایش است. پس از انتشار توسط ادمین ، بر روی سامانه در داخل محتوای دوره مورد نظر قابل رویت خواهد بود.

عملیات ها و مدیریت پرسش و پاسخ