ایجاد فعالیت دوره

بعد از ایجاد دوره باید داخل هر دوره، فعالیت های مربوط به دوره (ویدیو، فایل، تمرین، کلاس زنده و …) ایجاد شود. 

ماژول مدیریت دوره ها ….بخش لیست دوره ها….دکمه فعالیت های دوره

ایجاد فعالیت در دوره

با زدن دکمه فعالیت دوره، صفحه ای ایجاد میشود که میتوانیم نوع فعالیتی که قرار است بسازیم را از لیست موجود انتخاب کنیم.

انواع فعالیت ها

در هر یک از فعالیت هایی که ایجاد میشود نیاز است فیلدهای زیر تکمیل شود:

-عنوان

-فصل

– نوع داده

-وضعیت (فعال/غیرفعال : برای نمایش یا عدم نمایش فعالیت روی سامانه)

-شماره جلسه (ترتیب نمایش فعالیت ها)

-نوع نمایش

توضیحات تکمیلی زیر برای تمامی فعالیت هایی که در یک دوره ایجاد میشود یکسان است:

1-نوع نمایش

-اگر نوع نمایش را فقط برای کاربران ثبت نامی انتخاب کنیم در اینصورت فقط برای افرادی که در سایت ثبت نام کرده و عضو دوره هستند این فعالیت قابل نمایش است.

-اگر نوع  نمایش را رایگان انتخاب کنیم  و در فیلد عمومی است تیک بزنیم این فعالیت برای افرادی که در سایت ثبت نام نکرده اند و عضو دوره نیستند هم قابل نمایش است.

-در صورتی که نوع  نمایش را رایگان انتخاب کنیم و در فیلد عمومی است تیک نزنیم، برای اعضای ثبت نامی در سایت که عضو دوره نیستند هم قابل نمایش میشود.(معمولا جلسات اول دوره را برای جذب و اشنایی بیشتر مخاطب با محتوا و نحوه تدریس استاد به صورت رایگان و عمومی قرار میدهیم).

2-فروش تکی

اگر نیاز است کاربر هزینه ای جداگانه فقط برای این فعالیت(جدا از قیمت اصلی دوره) پرداخت کند در فیلد قیمت فروش تکی، مبلغ این فعالیت را وارد می کنیم و ارز قیمت را به ریال یا تومان تعیین می کنیم و در سایت به این صورت قابل نمایش است :

تعیین قیمت برای فروش تکی فعالیت در دوره

3-تاریخ فعال شدن و غیرفعال شدن

در صورتیکه نیاز است فعالیت در یک تاریخ مشخص فعال و یا غیر فعال شود(مثل آزمون یا کلاس زنده)، باید فیلد مربوط به تاریخ هم تنظیم شود.

در این صورت فعالیتی که ساختیم به صورت چشمک زن تا زمان غیر فعال شدن جزو مهمترین فعالیت های روز در زیر دوره قرار می گیرد.

مهم ترین فعالیت های روز

با تکمیل موارد بالا در نهایت دکمه ثبت را میزنیم.

ثبت تنظیمات

بعد از ثبت تنظیمات، هر نوع از فعالیت هایی که ایجاد کردید تنظیمات تکمیلی مربوط به خود را دارند

در ادامه، ساخت کاربردی ترین فعالیت ها را آموزش میدهیم.