ایجاد دسته بندی و زیرشاخه

قبل از ایجاد دوره نیاز است ابتدا شاخه یا دسته بندی ایجاد کنیم. در این صورت دوره ها طبق محتوا، داخل آن دسته بندی های مجزا از هم که به صورت منو در قسمت بالای سایت ایجاد می شود، قرار می گیرند. یک دوره میتواند در بیش از یک شاخه قرار بگیرد.

نمونه دسته بندی ایجاد شده در سایت

نحوه ایجاد دسته بندی یا شاخه:

ماژول مدیریت دوره ها….لیست شاخه ها

لیست دسته بندی

در ماژول مدیریت دوره ها ،از منوی لیست شاخه ها ، دکمه ایجاد شاخه اصلی را بزنید.

ایجاد دسته بندی اصلی

در صفحه مربوط به ایجاد شاخه، فیلدهای عنوان، مشخصه و مرتب سازی را تکمیل کنید و دکمه ثبت را بزنید.(سایر فیلدها نیازی به تکمیل ندارد)

تنظیمات دسته بندی

شاخه اصلی ایجاد میشود. در صورت نیاز به ویرایش عنوان، از دکمه    استفاه کنید و اگر میخواهید زیر شاخه ای به همین شاخه اصلی اضافه کنین از دکمه  استفاده کنین و همان مراحل قبل را تکرار کنید.

برای حذف شاخه یا زیرشاخه هم میتوانید از  دکمه استفاده کنید.

ویرایش شاخه اصلی
ایجاد زیرشاخه

دقت کنید در صورت نیاز به ایجاد شاخه های اصلی بعدی، باید از لیست زیر مجموعه های این شاخه خارج شوید و شاخه اصلی را در قسمت لیست شاخه ها با زدن دکمه ایجاد شاخه اصلی اضافه کنید .

بعد از ایجاد شاخه ها و ساخت دوره مورد نظر، برای وصل کردن دوره به شاخه در تب عمومی ویرایش دوره از قسمت دسته بندی ها، دسته بندی مورد نظر را انتخاب میکنیم.

قرار دادن دوره در دسته بندی

نکته : یک دوره میتواند به چندین دسته وصل شود در این صورت آن دوره در تمامی دسته هایی که انتخاب شده قابل نمایش می باشد.

وصل کردن دوره به چندین دسته بندی