ایجاد blog مطالب و اخبار

برای درج اخبار، اطلاعیه‌ها و یا مقالات مرتبط، سیستم بلاگ به صورت یکپارچه با سامانه LMS فرایاد طراحی شده است. امکان دسته‌بندی موضوعی اخبار و مقالات از قابلیت‌های این ماژول است.

مراحل ساخت بلاگ مطالب به شرح زیر است:

1-ایجاد شاخه برای دسته بندی مطالب

ماژول مدیریت مطالب …. بخش لیست شاخه ها

مدیریت مطالب و اخبار

در صفحه مربوط به لیست شاخه ها از مدیریت مطالب ، دکمه ایجاد شاخه اصلی را می زنیم

لیست شاخه های اخبار

 

در صفحه مربوط به ایجاد شاخه، فیلدهای عنوان، مشخصه و انتخاب زبان را تکمیل می کنیم و دکمه ثبت را می زنیم (نیازی به تکمیل بقیه فیلدها نیست)

ایجاد شاخه جدید برای اخبار

 

میتوانیم به تعداد و با موضوع دلخواه شاخه ایجاد کنیم و بعد از ایجاد شاخه میتوانیم اخبار یا مطالب را داخل دسته بندی دلخواه قرار دهیم.

دسته بندی شاخه ها

 


2-ایجاد خبر و درج مطالب

ماژول مدیریت مطالب …..بخش لیست مطالب

لیست مطالب و اخبار

در صفحه مربوط به لیست مطالب از ماژول مدیریت مطالب ، دکمه افزودن مطلب را می زنیم.

لیست مطالب

مشخصات و عنوان مربوط به خبر یا مطلب را در این بخش تکمیل می کنیم. در صورتیکه تاریخ انتشار را تنظیم نکنیم بلافاصله پس از ثبت خبر منتشر و فعال خواهد شد.

افزودن مطلب

در قسمت توضیحات مطلب ،متن خبر را درج میکنیم سپس برای این خبر تصویری بارگذاری میکنیم و در قسمت تنظیمات، دسترسی نظردهی و امتیازدهی و تایید نظرات کاربران رو تنظیم میکنیم. سپس روی زبان فارسی تنظیم و در نهایت دکمه ثبت را میزنیم.

تنظیمات مطلب

 

در قسمت توضیحات مطلب، قابلیت بارگذاری عکس لابه لای متن و اضافه کردن لینک در متن وجود دارد.

 


 

سپس از ماژول مدیریت سامانه ها و بخش مدیریت بلاک صفحات، یک بلاک از نوع blogs block روی سامانه ایجاد کنید .

بلاک اخبار

دسته بندی را روی شاخه ای که برای اخبار و مطالب ایجاد کردید بگذارید و تعداد نمایش در هر بلاک را تنظیم کنید و دکمه ذخیره سازی داده ها را بزنید.

تنظیمات بلاک اخبار

 

 

نمونه اخبار در سایت فرایاد را اینجا مشاهده کنید.