سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد 

دوره های سازمانی برگزار شده بر روی سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد

 سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد 

  مهمترین دوره های آموزش سازمانی برگزار شده بر روی سامانه آموزش الکترونیکی فرایاد

ردیف عنوان دوره نام سازمان تعداد شرکت کننده سال برگزاری
۱ روش تدریس ریاضی ۲ وزارت آموزش و پرورش ۱۳،۲۳۱ ۱۳۹۶
۲ روش تدریس هندسه ۲ وزارت آموزش و پرورش ۱۵،۴۰۶ ۱۳۹۶
۳ روش تدریس حسابان وزارت آموزش و پرورش ۱۳،۲۳۱ ۱۳۹۶
۴ روش تدریس آمار و احتمال وزارت آموزش و پرورش ۱۳،۲۹۰ ۱۳۹۶
۵ روش تدریس ریاضی و آمار۲ وزارت آموزش و پرورش ۱۳،۶۷۷ ۱۳۹۶
۶ روش تدریس ریاضی ۲ پودمانی وزارت آموزش و پرورش ۳،۲۶۱ ۱۳۹۶
۷ سبک زندگی (آموزه­های سوره­های ناس تا زلزال) کلیه دستگاه های دولتی ۵۷۹،۹۸۹ ۱۳۹۷
۸ مدیریت تجمعات انبوه (ویژه مراسم حج) جمعیت هلال احمر ۱،۰۲۳ ۱۳۹۸
۹ مسا بقه کتاب غدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴،۷۴۷ ۱۳۹۸
۱۰ مسابقه کتاب اربعین حسینی وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی ۵،۴۳۲ ۱۳۹۸
۱۱ تفسیر کوتاه قرآن کریم کانون­های فرهنگی هنری مساجد کشور ۴۱،۷۳۳ ۱۳۹۸
۱۲ مسابقه کتابخوانی دغدغه های فرهنگی کانون­های فرهنگی هنری مساجد کشور ۳۷،۶۴۹ ۱۳۹۸
۱۳ روخوانی و روانخوانی قرآن کریم مرکز آموزش مدیریت دولتی ۳۸،۷۰۴ ۱۳۹۸
۱۴ آداب و اسرار نماز مرکز آموزش مدیریت دولتی ۲۸،۸۴۳ ۱۳۹۸
۱۵ تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم مرکز آموزش مدیریت دولتی ۲۶،۱۰۹ ۱۳۹۸
۱۶ امر به معروف و نهی از منکر مرکز آموزش مدیریت دولتی ۲۶،۳۷۴ ۱۳۹۸
۱۷ حکومت مهدوی و وظایف منتظران مرکز آموزش مدیریت دولتی ۲۷،۲۶۰ ۱۳۹۹
۱۸ اخلاق فردی، اجتماعی و اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی ۳۱،۵۷۰ ۱۳۹۹
۱۹ پرسش­ها و پاسخ­های اعتقادی مرکز آموزش مدیریت دولتی ۲۹،۴۸۴ ۱۳۹۹
۲۰ احکام زندگی در اسلام مرکز آموزش مدیریت دولتی ۲۸،۳۶۶ ۱۳۹۹
۲۱ ایمنی و بهداشت محیط کار مرکز آموزش مدیریت دولتی ۶۲،۱۲۱ ۱۳۹۹
۲۲ بیماری های نوپدید و راه های پیشگیری مرکز آموزش مدیریت دولتی ۲۴،۷۲۰ ۱۳۹۹
۲۳ مدیریت مشارکتی مرکز آموزش مدیریت دولتی ۳،۱۶۱ ۱۳۹۹
۲۴ جانشین پروری (مدیریت استعداد) مرکز آموزش مدیریت دولتی ۳،۵۳۱ ۱۳۹۹