بهترین lms مدرسه باید چه ویژگی های داشته باشد؟

بهترین lms مدرسه باید ویژگی هایی زیر را داشته باشد: ۱- lms در حداقل زمان به صورت اختصاصی برای مدرسه یا آموزشگاه بارگزاری شود. ۲- علاوه بر طراحی زیبا، کاربری آسان برای تمام یوزرها داشته باشد. ۳- lms تمام نیاز اجرای مورد نیاز مدرسه را تامین کند. ۴- قابلیت ثبت نام گروهی دانش...