گواهینامه ها و مجوزها

تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۰۰

گواهینامه‌ها و مجوزهای رسمی فرایاد عصر دانش

owasp

گواهینامه امنیتی برنامه های کاربردی تحت وب

(استاندارد OWASP-WSTG 4.2)

محل متن گواهینامه

مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

محل متن گواهینامه

The license of Tehran Computer Guild Organization for Farayad
مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال فرایاد

مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

محل متن گواهینامه

Credentials of Iran's Ministry of Education

اعتبارنامه وزارت آموزش و پرورش

محل متن گواهینامه

تاییدیه محصول دانش بنیان

(معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

محل متن گواهینامه