سامانه ابری آموزش الکترونیکی فرایاد تاییدیه دانش بنیان دریافت کرد

سامانه مدیریت یادگیری ابری فرایاد از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت مؤسسات دانش بنیان در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان محصول دانش بنیان شناخته شد. این کارگروه که بنا بر شرح وظایف قانونی خود مسئولیت بررسی محصولات تولید داخل را از حیث میزان پیچیدگی و استفاده از فناوری های پیشرفته برعهده دارد، پس از بررسی فنی “سامانه ابری مدیریت یادگیری فرایاد” گواهینامه دانش بنیان را برای این محصول صادر کرد.

مشاهده فرایاد در فهرست مؤسسات دانش بنیان

نام شرکت ها و موسسات دانش بنیانی که توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته و تایید می شوند در سامانه pub.daneshbonyan.ir موجود است.  با ورود به این سامانه و ورود نام مؤسسه فرایاد عصر دانش مدارک تایید اعطای رتبه دانش بنیان به فرایاد عصر دانش قابل مشاهده است.

فرایاد در فهرست شرکت‌های دانش بنیان
فرایاد در فهرست مؤسسات دانش بنیان

مؤسسه دانش بنیان چیست؟

شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصادی دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

امید است این رویداد گامی در جهت پیشرفت محصولات ارایه شده و کسب رضایت بیشتر مشتریان باشد.