خدمات ویژه فرایاد برای تولید محتوای آموزشی

معرفی

تمام مراحل آماده سازی و تولید محتوای آموزشی لازم برای برگزاری دوره‌های آموزش سازمانی در دپارتمان تولید محتوای دیجیتال انجام می‌شود. مراحل مختلف نگارش طرح درس، تولید محتوای بصری دیجیتال، ضبط فیلم آموزشی از تدریس استاد و تدوین و بازبینی محتوا، به سفارش سازمان‌ها و موسسات طرف قرارداد، توسط کارشناسان تولید محتوا در استودیوهای تخصصی موسسه انجام می‌شود. تولید محتوای آموزشی در دیاگرام زیر مشخص شده است:

انواع خدمات

مراحل تولید محتوا