ابزارهای آموزش سازمانی

API - وب سرویس

قابل اتصال از طریق وب سرویس به سایر سامانه‌های سازمانی جهت ورود بدون لاگین کاربران

اعلام نمره از طریق API

اعلام نمره آزمون‌‌ها و گواهینامه‌های صادره از طریق وب سرویس به سامانه بالادستی

تعریف گروه کاربری

تعریف گروه کاربری و اجرای عملیات گروهی و تعیین شرط‌های دسترسی به دوره بر مبانی عضویت در گروه

حضور غیاب خودکار جلسات

حضور و غیاب خودکار جلسات کلاس مجازی و ارائه خروجی اکسل از میزان حضور کاربران در کلاس

ساعت معادل

امکان تعریف ساعت آموزشی معادل، برای دوره‌ها به منظور درج در گواهینامه