مشتری های ما - گواهی حسن انجام کار موسسه تحقیقات حجامت ایران

همواره از افتخارات ما این بوده است که خدمتگزار بزرگترین سازمان های دولتی، مدارس و آموزشگاه ها باشیم. در این بخش تعدادی از این مشتری ها را به شما معرفی می کنیم.