سامانه ابری مدیریت یادگیری فرایاد مجموعه ای از زیر سامانه های آموزشی است که می توانید بر مبنای آنها LMS اختصاصی خود را بر حسب نیاز سازمان خود و تحت نام دامنه و لوگوی خود راه اندازی کنیدبا ما تماس بگیرید

برای راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی خود بر پایه سرویس‌های ابری فرایاد با ما تماس بگیرید
ویا جهت درخواست مشاوره و دمو شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید

ارسال
مطالعه داستان های موفقیت

Slide
021-91070473
X